تصویر ثابت

نفرات برتر
۹۵ سه شنبه ۰۵ مرداد

محمود صادقی عصر دوشنبه دردیدار با اعضای کانون وکلای خراسان رضوی در مشهد گفت: کانون وکلا قبل از آنکه یک نهاد صنفی باشد، یک نهاد مدنی است به این معنا که واسطی میان مردم و دولت محسوب می شود.
وی افزود: استقلال وکیل دعاوی به این معناست که بدون هرگونه ترس و نگرانی از دخالت دیگران به ویژه فشار نهادهای حکومتی بتواند در نهاد قضایی و محکمه در جهت نفع و مصلحت موکل خود عمل کند. در این روند وکیل نباید هیچگونه نگرانی از نفوذ سیاسی داشته باشد.
صادقی با بیان اینکه استقلال وکیل زمانی معنا می یابد که قاضی نیز دارای استقلال باشد، گفت: دادگاه مستقل توام با وکیل و قاضی مستقل تضمین کننده اصل حاکمیت قانون است.
نماینده بانوان ایران در اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا) نیز در این مراسم با اشاره به مشکلات لایحه جامع وکالت گفت: این لایحه که از سوی قوه قضاییه به دولت تحویل و از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده دارای اشکال متعدد و فراوان است.
هما داوودی افزود: این لایحه آبستن یک ساختار ناکار آمد از نظر مدنی در کشور است که باید با توجه و کار کارشناسی نمایندگان اصلاح شود.
وی با بیان اینکه این لایحه برای اصلاح به دولت بازگردانده شده و قوه قضاییه بر ارسال مجدد آن اصرار دارد اظهار کرد: در این لایحه نقش کانون های وکلا به عنوان کانون هایی صنفی و نه مدنی در نظر گرفته شده که این امر استقلال کانون ها را از میان می برد.
این حقوقدان و جرم شناس گفت: قوانین حقوقی در این زمینه مربوط به ۶۰ سال پیش است و اگر قرار باشد این قوانین به روز رسانی نشود و لایحه جامع وکالت با همین کیفیت به تصویب برسد، همان قوانین قدیمی بهترند.
وی افزود: در این لایحه اسکودا منحل و به جای آن شورای عالی وکالت که فاقد کارکردهای موثر و مدنی است، جایگزین شده که به هیچ وجه مورد پسند نیست.
وی اظهار کرد: اگرچه اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) دارای جایگاه قانونی نیست و یک موسسه حقوقی محسوب می شود اما آنچه کانون های وکلا انجام می دهند نوعی همراهی با اسکوداست نه تبعیت و به همین دلیل تا کنون شاهد موفقیت این اتحادیه بوده ایم.به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.4 - 9 ؟