تصویر ثابت

نفرات برتر
۹۵ دوشنبه ۰۴ مرداد

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در نامه ای به مدیران اجرایی این سازمان ۸ دستور در راستای پیشگیری از تخلفات حوزه سلامت و اثربخشی رسیدگی ها صادر کرد.

به گزارش ایسنا، علیرضا جمشیدی در بخشنامه‌ای به مدیران کل سازمان تعزیرات حکومتی در سراسر کشور نوشت: با عنایت به اهمیت موضوع سلامت آحاد جامعه، مقتضی است مدیران کل محترم استان‌ها ضمن هماهنگی‌هایی که با ادارات نظارتی و تخصصی به ویژه دانشگاه‌های علوم پزشکی، بیمه‌های درمانی، بیمارستان‌ها، موسسات بهداشتی ـ درمانی و سازمان نظام پزشکی انجام می‌دهند، در راستای پیشگیری از تخلفات و اثربخشی رسیدگی‌ها نسبت به موارد ذیل اقدام نمایند:
۱ ـ اهتمام در جهت ایجاد هماهنگی با دانشگاه‌های علوم پزشکی و ادارات حوزه بهداشت، دارو و درمان به منظور ساماندهی اخذ و ثبت شکایات، کشف تخلفات و رسیدگی توام با سرعت و دقت توسط کمیسیون موضوع ماده ۱۱ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی و سایر مراجع ذی صلاح مربوط
۲ ـ تقویت گشت‌های نظارتی مشترک با مشارکت دستگاه‌های مربوط
۳ ـ تشکیل شعب تخصصی رسیدگی به تخلفات حوزه بهداشت، دارو و درمان در استان
۴ ـ لحاظ نظر کارشناسی کمیسیون موضوع ماده ۱۱ ضمن رعایت استقلال شعب در رسیدگی به پرونده‌ها
۵ ـ رسیدگی توام با سرعت، دقت و قاطعیت به پرونده‌های حوزه بهداشت، دارو و درمان، حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از ارجاع کمیسیون موضوع ماده ۱۱ و اعلام نتایج رسیدگی به مراجع مربوط
۶ ـ حتمیت و قطعیت در رسیدگی به تخلفات حکم به مجازات‌های قانونی و اجرای آراء به نحوی که نظارت و رسیدگی در حوزه بهداشت، دارو و درمان برای مردم کاملا محسوس باشد
۷ ـ ایجاد اطمینان در شهروندان در برخورداری از خدمات مطلوب و ایفای صحیح و کامل مسؤولیت ها توسط دستگاه‌های نظارتی از جمله معاونت‌های مربوط در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان تعزیرات حکومتی
۸ ـ شناسایی، تدوین و اجرای سازوکار های پیشگیری از تخلفات در حوزه بهداشت، دارو و درمان با همکاری دستگاه های ذیربط.به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.6 + 1 ؟