تصویر ثابت

نفرات برتر
۹۵ شنبه ۰۲ مرداد

یک وکیل دادگستری معتقد است: قضاتی که می‌خواهند به عرصه وکالت وارد شوند باید پس از بازنشستگی حداقل ۵ سال از امر وکالت محروم شوند.

حسین احمدی نیاز در گفت‌وگو با ایسنا در رابطه با «تقاضای پروانه وکالت توسط قضاتی که از خدمت دستگاه قضایی خارج می‌شوند»، گفت: برای پیشگیری از وقوع جرم و پیشگیری از خدشه بر استقلال قضات نیاز است تا سخت‌گیری زیادی در مورد قضاتی که وکیل می‌شوند، صورت گیرد. این امر بدان معناست که قانون در این زمینه باید اصلاح شود.

وی افزود: به عنوان مثال ضرورت دارد قاضی که می‌خواهد وکیل شود، پس از بازنشستگی حداقل ۵ سال محروم از وکالت یا ممنوع از وکالت شود و پس از  ۵ سال وکالت را انجام دهد تا شایبه نفوذ را بوجود نیاورد؛ لذا  برای پیشگیری از این مساله نیاز است تا حساسیت، دقت و سخت‌گیری خاصی صورت گیرد.

وی ادامه داد: متاسفانه مواردی وجود داشته که این شایبه‌ها را ایجاد می‌کند و این شایبه‌ها می‌تواند سم خطرناکی برای اقتدار دستگاه قضایی باشد. اقتدار، صلابت و سلامت دستگاه قضایی می‌طلبد بدور از هر نوع حواشی  باشد؛ لذا در این قضیه باید محدودیت  قانونی برای قضاتی که می‌خواهند وکیل شوند، ایجاد شود.

این وکیل دادگستری افزود: اصل برابری مصرح در اصل ۱۹ قانون اساسی و تصریح اصل سوم این قانون، در منع رفع تبعیض ایجاب می‌کند تا اگر ما می‌خواهیم قضاتی که وکیل می‌شوند با وکلایی که قاضی نبوده اند، برابر باشند، محدودیت و حساسیتی در این زمینه ایجاد کنیم، یعنی هم ممنوعیت ۵ ساله وجود داشته باشد و قضات ۵  سال پس از بازنشستگی حق فعالیت در عرصه وکالت داشته باشند و محدودیت قانونی هم در این زمینه ایجاد کنیم.

انتهای پیامبه کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.6 + 5 ؟