کارگاه
۹۵ پنج شنبه ۳۱ تیر

حق بیمه هر نفر :۱۴/۵۰۰/۰۰۰ریال
شروع قرارداد: ۱۳۹۵/۵/۱
شروع ثبت نام: از روز شنبه۱۳۹۵/۵/۲
در محل کانون وکلاى دادگسترى مرکز

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران