تصویر ثابت

نفرات برتر
۹۵ چهارشنبه ۲۳ تیر

به گزارش خبرنگارحقوقی قضایی ایرنا، این سند همکاری میان اکبر ترکان و محمدباقر الفت روز سه شنبه درمحل دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی در پنج ماده امضا شد.
براساس این سند، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه متعهد شد برنامه های پیشگیرانه از جرم و آسیب اجتماعی درمناطق آزاد منتخب را با قابلیت تعمیم آنها به سایرمناطق طراحی و مشاوره های فنی و تخصصی برای ارتقاء امنیت و شفافیت اقتصادی را ارایه کند.
طراحی مدل های پیشگیری رشد مدار و حمایت از دانش آموزان آسیب دیده یا در معرض آسیب اجتماعی در مناطق آزاد منتخب، همکاری در برنامه های پیشگیرانه از طلاق در این مناطق و همکاری برای برگزاری کارگاههای مدیریت علمی کاربردی در بحث پیشگیری از وقوع جرم در این مناطق از دیگر تعهدات معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در این سند همکاری است.
براساس این سند دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد نیزمتعهد شد هماهنگی و تامین پیش نیازهای لازم برای برگزاری کارگاه برای آموزش مدیران سازمان و دستگاههای اجرایی مستقر در مناطق آزاد منتخب را ایجاد کند.
تسهیل گری و انجام هماهنگی با نهادها و دستگاههای مسئول در مناطق آزاد و رفع نارسایی ها و موانع اجرای برنامه های پیشگیری از وقوع جرم در آن مناطق و اقدام لازم برای شناخت خلاء های مولد یا تسهیل کننده جرم ، تمهید شرایط تفویض برخی وظایف حقوقی به بخش خصوصی نظیر دفاتر اسناد رسمی و ارتقاء سطح داوری از طریق اتاق های بازرگانی و شوراهای حل اختلاف و نظایر آن از دیگر تعهدات دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد براساس این سند همکاری است.به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.3 - 8 ؟