کارگاه
۹۵ یکشنبه ۲۰ تیر

به گزارش ایرنا از پایاه اطلاع رسانی دولت، این لایحه با توجه به لزوم استقرار روشمند همکاریهای قضایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین و با توجه به آثار مثبت ناشی از اتخاذ تدابیر و ایجاد بسترهای مناسب قانونی برای اتباع دو دولت و در راستای زمینه سازی برای گسترش مناسبات دو کشور و ارتقای سطح همکاری دو جانبه و تحکیم مناسبات میان آنها برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است.
به گزارش ایرنا،رئیس جمهوری هفته گذشته نیز لایحه معاهده معاضدت قضایی در موضوعات «مدنی و تجاری» بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین را برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران