۹۵ یکشنبه ۲۰ تیر

فیلم کارگاه قوانین خاص آیین دادرسی کیفری – قسمت پنجم : آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی

دکتر علیرضا نوبهاری طهرانیبه کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران