تصویر ثابت

نفرات برتر
۹۵ یکشنبه ۲۰ تیر

به گزارش ایرنا از پایاه اطلاع رسانی دولت، این لایحه با توجه به لزوم استقرار روشمند همکاریهای قضایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین و با توجه به آثار مثبت ناشی از اتخاذ تدابیر و ایجاد بسترهای مناسب قانونی برای اتباع دو دولت و در راستای زمینه سازی برای گسترش مناسبات دو کشور و ارتقای سطح همکاری دو جانبه و تحکیم مناسبات میان آنها برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است.
به گزارش ایرنا،رئیس جمهوری هفته گذشته نیز لایحه معاهده معاضدت قضایی در موضوعات «مدنی و تجاری» بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین را برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.8 + 4 ؟