تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۲۴ مرداد ۹۵ ساعت ۱۰:۱۶
۹۵ شنبه ۱۹ تیر

به نام خدا

سلسه یادداشت های موفقیت درآزمون های حقوقی

نوبت ( ۱۹ ) :نکات مهم ویژه آزمون های وکالت و قضاوت ۹۵

pdf

 

اول) آزمون وکالت

۱-ظرفیت پذیرش کانون های وکلای دادگستری توسط هیأتی ۳ نفره متشکل از ۲ نماینده ازقوه ی قضاییه و یک نماینده از کانون وکلا هرسال براساس نیازهای منطقه ای مشخص می گردد که پس از جمع بندی توسط اتحادیه سراسری کانون های وکلا دادگستری ایران (اسکودا) اعلام خواهد شد.

۲- آگهی ثبت نام آزمون وکالت ۹۵ احتمالاً تا اواسط شهریورماه درسایت اتحادیه کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) منتشر خواهد شد .

۳- زمان ثبت نام آزمون وکالت ۹۵ ، احتمالاً دهه ی اول مهر خواهد بود .

۴- کلیه شرایط و مدارک موردنیاز برای ثبت نام درآگهی مذکور اعلام خواهد شد .

۵- ارائه مدرک یاگواهی فارغ التحصیلی کارشناسی حقوق یا فقه ومبانی حقوق اسلامی ، وضعیت نظام وظیفه (برای آقایان)وسن داوطلبان ازموضوعات مهم برای ثبت نام است .

۶- درصورت نقص درمدارک ، امکان برطرف نمودن آنها درهنگام توزیع کارت وجود دارد .

۷- اگر داوطلبی اساساً واجد شرایط ثبت نام نباشد ولو درصورت ثبت نام وشرکت درآزمون وحتی قبولی ، کلیه اعمال واقدامات او فاقد اثرواعتبار است مثل اینکه سن داوطلب ۵۱ سال باشد یا هنوز فارغ التحصیل نشده باشد .

۸- هرداوطلب فقط امکان ثبت نام وشرکت دریک کانون را دارد .

۹- هرداوطلب فقط شانس و احتمال قبولی درکانون محل ثبت نام خود را دارد . بنابراین نمره ی علمی داوطلب قابل اعمال و ترتیب اثردرسایرکانون ها نمی باشد .

۱۰- درآزمون وکالت ، معدل فارغ التحصیلی تأثیری درامتیاز یا نمره ی علمی داوطلب ندارد .

۱۱- دارندگان سهمیه شاهد یا ایثارگر ، حتماً باید مدارک و مستندات خود را هنگام ثبت نام ، ارسال نمایند .

۱۲- دارندگان سهمیه شاهدیا ایثارگراصولاً می بایست ۸۰ درصد آخرین نمره ی قبولی درسهمیه آزاد را کسب نمایند. مثلاً اگر آخرین نمره ی قبولی داوطلب سهمیه آزاد ۱۰ است ، داوطلب با سهمیه شاهد یا ایثارگر ، می بایست حداقل نمره ی ۸ راکسب نماید.

۱۳- آزمون وکالت به صورت تستی ویک مرحله ای برگزارمی شود .

۱۴- طراحان سوال توسط اتحادیه تعیین می شوند واصولاً تعدادی ازکانون ها درطرح سوال مشارکت دارند .

۱۵- منبع اصلی سوالات قانون و آراء وحدت رویه است ( حداقل ۶۰ درصد) لیکن برای پاسخگویی مطلوب به سوالات می بایست ازلحاظ ماهوی بر قوانین ومقررات تسلط داشت .

۱۶-مطالعه ی منابع وکتب اصلی برای کسب نمره میانگین بالای ۶۵ درصد ضروری است لیکن به صرف مطالعه وتسلط ماهوی برقوانین ، مقررات و آراء وحدت رویه امکان پاسخگویی به حداقل۶۰ درصد سوالات ممکن است .

۱۷- معیارقبولی در آزمون وکالت،((ترازنمره)) است .

۱۸- در” تراز نمره ” ، عملکرد داوطلب درهردرس مهم است . بنابراین برخلاف گذشته نمی توان ازنمره ی علمی یک یادو درس صرفنظر نمود . پس هرداوطلب می بایست برتمام دروس تسلط کافی داشته باشد .

۱۹- هرچقدر” نمره ی داوطلب ” درمقایسه با “میانگین نمره سایرداوطلبان ” بیشترباشد ، “تراز نمره ” ی اوبیشتر خواهد شد .

۲۰- فرض کنید نمره ی داوطلب دردرس حقوق مدنی ۸۰ و میانگین سایرداوطلبان ۵۰ باشد . دراینصورت :

 

( نمره استاندارد)Z =(انحراف معیار)SD  ÷  میانگین سایرینمیانگین داوطلب    

حال اگر SD را یک عدد فرض کنیم مثل ۳۰ به روش ذیل محاسبه می کنیم  :

۱=  Z = 30 ÷ ۵۰- ۸۰ 

طبق فرمول سازمان سنجش ، تراز نمره ی داوطلب اینگونه محاسبه می گردد :

۷۰۰۰ = ۵۰۰۰ + ۱ × ۲۰۰۰ = ۵۰۰۰ + Z2000

توجه: ۵۰۰۰ عددثابتی است که به همه داوطلبان داده می شود .

۲۱- هرچقدر میانگین نمره ی داوطلب درهردرس  درمقایسه با سایرین ، بالاتر باشد ، تراز نمره ی او نیز بهتر خواهد بود .

۲۲- میانگین ترازنمره ی داوطلب درمجموع عبارتست از جمع حاصل از نمرات تراز ۶ درس تقسیم بر مجموع دروس .

۲۳- داوطلبان برای کسب نمره تراز مطلوب ، می بایست درهر۶ درس ، عملکرد قابل قبولی داشته باشند .

۲۴- حداقل ۱۳ پاسخ صحیح در هردرس (پس از کسرپاسخ های غلط) می تواند ، قبولی داوطلب را تضمین کند .

۲۵- حداکثرتعداد پاسخ غلط در هر درس می بایست ۳ عدد باشد وبیش ازآن ، قبولی داوطلب را تهدید می کند یا” ترازنمره” اورا کاهش می دهد.

۲۶- انتخاب کانون وکلا براساس ، کیفیت علمی داوطلب بسیارمهم است .

۲۷- کانون وکلای مرکز ، بیشترین شرکت کننده و پذیرش را درمقایسه باسایرکانون ها داراست .

۲۸- آخرین قوانین و اطلاحات باید مورد توجه داوطلبان قراربگیرد.

۲۹- در درس اصول فقه ، مطالعه و درک کاربردی بسیارمهم است . به عبارت دیگر سعی کنید مفاهیم اصولی را درمتون قوانین به صورت کاربردی جستجو کنید .

۳۰- برنامه ریزی و مدیریت آزمون تا روز آزمون اصلی بسیارحائزاهمیت می باشد .

۳۱- مطالعه ی حداقل ۱۳۰۰ ساعت مفید برای قبولی درآزمون ضروری است .

۳۲- علاوه برمطالعه ی منابع ، تمرکز ، آرامش ، اعتماد به نفس ، سرعت درتست زنی وپاسخگویی و….درقبولی شما بسیار مؤثراست.

۳۳- مدیریت روز آزمون هم می تواند ، شانس قبولی شما را افزایش دهدکه دریادداشتی جداگانه به آن خواهیم پرداخت .

۳۴- به گونه ای برنامه ریزی کنید تا اواسط مهرماه به آمادگی علمی ۵۰ درصد برسید . دراینصورت می توانید تا روز آزمون به کیفیت علمی دلخواه خود برسید و امیدوار به قبولی باشید.

۳۵- یادداشت های موفقیت را با دقت مطالعه و اجراء نمایید .

 

دوم) آزمون قضاوت

۱- ثبت نام آزمون قضاوت از تاریخ ۲۰ لغایت ۳۰ تیرماه و زمان برگزاری آزمون تستی در ۹ مهرماه خواهد بود.

۲- مفاد آزمون همانند وکالت است با این تفاوت که درس استعداد شغلی برای آزمون قضاوت اضافه می گردد.

۳- مفاد دقیق آزمون و ضرایب مربوط در آگهی ثبت نام اعلام شده است.

۴- کیفیت آزمون قضاوت در مقایسه با آزمون وکالت، آسان تر است.

۵- در مقایسه با آزمون وکالت، جمعیت شرکت کنندگان کمتر است.

۶- اگر طبق روال گذشته باشد علاوه بر آزمون تستی، آزمون تشریحی نیز برای پذیرفته شدگان آزمون تستی به عمل خواهد آمد.

۷- ممکن است علاوه بر جذب عمومی، جذب اختصاصی (شرط معدل یا مدرک تحصیلی) نیز انجام شود.

۸- شاید در درس اصول فقه منبع خاصی برای آزمون اعلام گردد.

۹- علاوه بر آزمون تستی و تشریحی، مراحل مصاحبه، گزینش، تحقیقات محلی و کارآموزی هم وجود دارد.

۱۰- علاوه بر تهران، احتمالا در چند شهر دیگر نیز آزمون برگزار خواهد شد.

 

  موفق باشید

محمدفرجی

   مدیرمؤسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه

۱۹/ ۴/ ۹۵به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.4 - 5 ؟

  • محمد فرجی درتاریخ ۱۳۹۵/۰۴/۲۱

    با سلام
    اطلاعی در این خصوص ندارم.

  • سمیرا درتاریخ ۱۳۹۵/۰۴/۲۰

    سلام..آقای فرجی کتاب مختصر مدنی دکتر توکلی چاپ قبلی ک ۱۵تومن بوده با چاپ جدید فرق داره ؟؟ کتاب مختصر توکلی برای درس مدنی در کنار نظم منبع مناسبی هس؟؟