تصویر ثابت

نفرات برتر
۹۵ شنبه ۱۹ تیر

به گزارش روز سه شنبه ایرنا از اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، متن کامل اصلاحیه بخشنامه رئیس قوه قضاییه برای واحدهای قضایی سراسر کشور ابلاغ شده است به شرح ذیل است:
پیرو بخشنامه شماره ۱۰۰/ ۱۲۳۹۷/ ۹۰۰۰۰ روز چهارم خردادماه ۹۵ در مورد یکنواخت سازی اخذ هزینه دادرسی، با توجه به قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشورمصوب ۲۷ اردیبهشت ۹۵ مجلس شورای اسلامی و اصلاحیه آن چاپ شده در روزنامه رسمی روز ۲۶ خردادماه ۹۵، هزینه دادرسی درمرحله اعاده دادرسی و اعتراض ثالث و واخواهی مذکور در ردیف الف بند ۱ بخشنامه فوق به شرح زیر اصلاح می‌شود:
«الف) هزینه دادرسی دعاوی مالی در مرحله اعاده دادرسی و اعتراض ثالث مطابق هزینه آن در مرحله فرجام خواهی
( ۵،۵ محکوم به) و همچنین، هزینه دادرسی درمرحله واخواهی برابرهزینه آن در مرحله تجدیدنظر (۴،۵ محکوم به) است.»به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.2 - 3 ؟