تصویر ثابت

نفرات برتر
۹۵ دوشنبه ۳۱ خرداد

مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه فراخوان تاسیس دفاتر خدمات الکترونیک قضایی را از یکم تیرماه ۱۳۹۵ تا پایان تیرماه اعلام کرد.

 

به گزارش ایسنا، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در راستای گسترش خدمات الکترونیک قضایی از کلیه متقاضیان واجد شرایط در کلیه حوزه های قضایی سراسر کشور که آمادگی ایجاد دفتر خدمات الکترونیک قضایی و ارائه خدمات مرتبط را دارند، دعوت به همکاری می‌کند.
مهلت ثبت نام از مورخ ۱ /۴ / ۱۳۹۵  لغایت ۳۱ /۴ / ۱۳۹۵ به مدت ۳۱ روز می باشد.

ثبت نام فقط از طریق سامانه www.adliran.ir انجام می شود.به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.2 - 5 ؟