تصویر ثابت

نفرات برتر
۹۵ دوشنبه ۲۴ خرداد

به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان به نقل از پایگاه اطلاع رسانی معاونت نخستین جلسه شورای «ارتقای آگاهی های عمومی، اطلاع رسانی و افکار سنجی» معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در سال جاری، با حضور محمد باقر الفت، مهدی امیری اصفهانی و جمعی از مدیران کل این معاونت برگزار شد.

در این جلسه همچنین علی دارابی، معاون سابق سیما، شهرام گیل آبادی، رییس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران و علی اکبر اشعری رییس کمیته اطلاع رسانی این معاونت به عنوان اعضای حقیقی شورا حضور داشتند.

الفت در این نشست با اشاره به گسترش آسیب های اجتماعی در کشور یادآور شد: با بررسی اعداد و ارقام هر یک از آسیب های اجتماعی روشن می شود که شمار افراد درگیر در آنها  از ۱۰ میلیون نفر فراتر است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه اضافه کرد : در کشوری که آسیب های اجتماعی به این شدت، عمق و گسترش پیدا کرده، ارتقای آگاهی های عمومی برای جلوگیری از این روند فزاینده، کاملا جدی و حیاتی است.

وی افزود:همین امر باعث شده که در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، ساختار را تغییر داده و بخشی به طور ویژه برای این ماموریت تعیین شد.

الفت همچنین خاطر نشان کرد: البته اگر به دنبال ارتقای آگاهی های عمومی هستیم باید روش های روز را بشناسیم و به متخصصین آن رجوع کنیم. معتقد کردن مردم به برنامه های پیشگیرانه وهمراه کردن مردم به اجرای آنها روش های خاص خود را دارد.

وی در ادامه به جایگاه شورای ارتقای آگاهی های عمومی، اطلاع رسانی و افکار سنجی در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم اشاره کرد و سیاستگذاری و راهبری در عرصه آگاهی بخشی را بر عهده این شورا دانست.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه تاکید کرد: پیشگیری باید مردمی شود و از حصار این ساختمان خارج شود اگر پیشگیری به بدنه جامعه وارد شود موفقیت حاصل است. چرخ پیشگیری اگر در جامعه به چرخش بیفتد و مردم معتقد به این امر شوند دیگر متوقف نمی شود.

در ادامه این جلسه امیری  اصفهانی قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه نیز اظهار داشت: با توجه به اینکه پیشگیری اساسا بدون توجه به آگاهی بخشی عمومی به نتیجه نمی رسد لذا این شورا دارای یک نقش ویژه در نظام پیشگیری کشور است.

وی با اشاره به ضرورت بازنگری در سند ملی پیشگیری و تصویب آن در شورای عالی پیشگیری یادآور شد: لازم است افق اقدامات در راستای ارتقای آگاهی های عمومی در امر پیشگیری نیز در این سند گنجانده شود تا نقشه راه بلند مدت و میان خود را بدانیم.

قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، تعیین  سهم هر یک از سه ماموریت این شورا در زمینه ارتقای آگاهی های عمومی، اطلاع رسانی و افکار سنجی را نیز یکی از ضرورت ها دانست و گفت: این تسهیم باید در این شورا معین شود تا فعالیت های همه ادارات کل بر اساس این سهم بندی صورت بگیرد.

وی در ادامه افزود:  فوریت در اطلاع رسانی حرف اول را می زند لذا می طلبد که درصدی از خطرپذیری را در نظر داشته باشیم و حد مقبولی از ضریب خطا را بپذیریم اما این به معنای آن نیست که کار را رها کنیم بلکه باید سازکارهایی که ضریب خطا را پایین می آورد در این شورا تعیین و به تصویب برسد.

در این جلسه همچنین جعفری، دبیر شورای ارتقای آگاهی های عمومی، اطلاع رسانی و افکار سنج به تشریح برنامه انجام شده در این دبیرخانه طی سال گذشته پرداخت و اولویت های برنامه ای در سال جاری را نیز برای حضار تبیین نمود.

گیل آبادی، رییس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران هم، ضمن ارائه پیشنهاداتی برای جهش فعالیت های این معاونت، اعلام آمادگی کرد که در موضوعات مشترکی همچون فرهنگ ترافیک  و … شهرداری از تمام توان خود در راستای هم افزایی استفاده خواهد کرد.

همچنین در ادامه دارابی، معاون سابق سیما با اشاره به ضرورت تعامل بیش از پیش صدا وسیما و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه تاکید کرد که دستگاه قضایی باید سهم خود را از برنامه های رسانه ملی را از مسئولین صدا وسیما مطالبه کند.به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.3 - 5 ؟