تصویر ثابت

نفرات برتر
۹۵ یکشنبه ۱۶ خرداد

معاون قضایی دادگستری استان یزد گفت: باید از اطاله دادرسی در دستگاه قضایی جلوگیری کرد و فرایند رسیدگی به پرونده‌ها را تسریع کرد.

احمد بهمنی معاون قضایی دادگستری استان یزد  در آیین تودیع و معارفه رئیس دادگاه عمومی بخش عقدا افزود: در یکسال گذشته طرحی در دادگستری استان یزد راه افتاده که پرونده‌هایی که بیش از یکسال در دستگاه قضایی مانده است دوباره بررسی می‌شود تا از شکل گیری پرونده‌های مسن در استان یزد تا سرحد امکان کاسته شود.

وی خاطرنشان کرد: اگر رسیدگی به جرایم در دستگاه قضایی تسریع شود، جنبه بازدارندگی دارد و اگر یک دادرسی به دلایل مختلف به درازا بکشد شاید منجر به تجری مجرم گردد.

این مقام قضایی ترویج فرهنگ صلح سازش را خوستار شد و اظهار داشت: اگر قبل از ثبت پرونده‌ها در دستگاه قضایی، پرونده‌ها به کمیته‌های صلح و سازش ارجاع داده شود، بسیاری از پرونده‌ها به روش کدخدا منشانه حل و فصل خواهد شد.

بهمنی ادامه داد: پرونده‌هایی که با صلح و سازش ختم شوند دیگر پرونده ای در کنار آنها شکل نمی‌گیرد، اما اگر اختلافی با صلح و سازش و کدخدامنشی حل و فصل نگردید، باید منتظر زایش آن در دستگاه قضایی بود چرا که هر طرح دعوا، دعوای دیگری در پی خواهد داشت.

معاون قضایی دادگستری استان یزد،  نیروی انتظامی را بازوی توانمند دستگاه قضایی دانست و تصریح کرد: نیروی انتظامی در برقراری نظم و امنیت، برخورد با ارازل و اوباش و همچنین در رابطه با پیشگیری از وقوع جرم نقش حائز اهمیتی دارد.به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.6 - 9 ؟