تصویر ثابت

نفرات برتر
۹۵ چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، کریستف برناسکنی دبیرکل سازمان کنفرانس لاهه در دیدار با معاونت حقوقی قوه قضائیه گفت: معاونت حقوقی قوه قضائیه در جدید و بروزکردن قواعد حقوق بین المللی خصوصی درایران نقش مهمی دارد.
وی افزود: معتقدیم که این حقوق درایران باید بروزرسانی شود و از طریق کنفرانس لاهه می توانیم همکاری کنیم و امیدواریم مجموعه قوانین از حقوق بین المللی خصوصی درایران داشته باشیم.
وی اظهارکرد: کنفرانس لاهه بسیار قدیمی است  و به سال ۱۸۹۳ میلادی بر می گردد و ماموریت اصلی او هماهنگی و یکپارچه کردن قواعد حقوق بین الملل خصوصی به کشورهای مختلف است.
برناسکنی ادامه داد: این کنوانسیون از زمان تاسیس مراحل مختلفی را داشته است اما از سال ۱۹۵۵ این کنفرانس تبدیل به یک سازمان غیردولتی شده است و تا کنون حدود ۴۰ کنوانسیون در حوزه های حقوق مالی ، تجاری، اجرای احکام و حمایت از خانواده را تنظیم کرده است.
وی اضافه کرد: در حال حاضر از این ۴۰ کنوانسیون ، ۱۲ تا ۱۵ آن کلیدی است که تبدیل به کنوانسیون های جهانی شده اند  و امیدواریم که ایران به این کنوانسیون ها توجه بیشتری کند و حتی عضو آنها شود.
وی همچنین گفت: حدود ۱۴۸ کشور دنیا با کنفرانس لاهه مرتبط هستند که بعضی عضو هستند و برخی دیگر عضو نیستند ولی طرف کنوانسیون های لاهه قرار گرفته اند و به آن ها ملحق شدند. متاسفانه ایران عضو کنفرانس لاهه نشده است .
وی افزود: درسال ۲۰۱۰ با سفیر جمهوری اسلامی ایران در لاهه دکتر غریب آبادی مذاکراتی داشتیم و پیشرفت هایی در زمینه این مذاکرات کسب کردیم.
دبیرکل سازمان کنفرانس لاهه در ادامه بیان کرد: خوشحالم درفوریه یک گروهی از کشور ایران را در لاهه  ملاقات کردیم و مذاکراتی را در خصوص اهمیت کنوانسیون های لاهه در تسهیل روابط تجاری بین الملل داشتیم.
وی تصریح کرد: هفته گذشته نیز جلسه ای در مالت با کارشناسان کشورهایی که عضوکنفرانس بودندو کشورهایی که عضو نبودند و بیشتراز کشورهای مسلمان بودند برگزار کردیم وبه این نتیجه رسیدیم که هیچ تعارضی بین مقررات کنفرانس لاهه و احکام دین مقدس اسلام وجود ندارد و این ها همدیگر را نفی نمی کنند.
برناسکنی گفت: کنوانسیون های کنفرانس لاهه درصدد تغییر قواعد ماهوی حقوق کشورهای مختلف نیست و پل ارتباطی بین سیستم های حقوقی مختلف و هدفش تسهیل روابط بین المللی در حوزه بین الملل خصوصی است.
وی افزود: امیدواریم ایران به زودی عضو کنفرانس لاهه شود. بخش معاونت حقوقی قوه قضائیه برای ترجمه کنوانسیون های بین المللی تلاش می کند که این کار باعث تسهیل مطالعات کارشناسان و حقوقدانان دراین بخش می شود.
وی در پایان از امضاء تفاهم نامه همکاری بین سازمان لاهه و دانشگاه علوم قضایی خبرداد.


به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.2 - 9 ؟