تصویر ثابت

نفرات برتر
۹۵ شنبه ۱۸ اردیبهشت

 نظر سنجی از داوطلبان شرکت کننده در آزمون ورودی تحصیلات تکمیلی سال ۹۵
به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.2 - 7 ؟