تصویر ثابت

نفرات برتر
۹۵ شنبه ۱۸ اردیبهشت

حبیب الله مسعودی فرید روز شنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا، توسعه سیستم هایی مانند اورژانس اجتماعی برای شناسایی سریع خشونت های خانگی و تقویت نظام های حمایتی از بهزیستی مانند نظام قضایی را بمنظور کنترل خشونت خانگی بسیار حائز اهمیت دانست و تاکید کرد: در نظر گرفتن قضات خاص برای کنترل خشونت خانگی ضروری است.
وی تصریح کرد: بطور مثال اگر تشخیص اولیه مددکار اجتماعی بهزیستی در یک مورد خشونت خانگی این است که به دلیل این موضوع، کودک آزاردیده باید از خانواده جدا شود، قاضی در وهله نخست باید روی حرف مددکار اجتماعی اعتماد کرده و با مستندات ارائه شده از سوی مددکار، کودک را از خانواده جدا کند.
مسعودی فرید گفت: سپس مساله خشونت خانگی بررسی شود و اگر حرف مددکار درست بود که مسیر حمایتی ادامه می یابد و اگر قاضی مشاهده کرد که خانواده می تواند به شرایط معمولی بازگردد، خیلی چیز زیادی از دست نخواهیم داد اما تاخیر در این مداخلات، می تواند نتایج غیرقابل جبرانی داشته باشد.
معاون اجتماعی سازمان بهزیستی کشور ادامه داد: کنترل خشونت خانگی نیاز به همراهی سازمان بهزیستی، قوه قضاییه و نیروی انتظامی دارد، بنابراین یک تفاهمنامه سه جانبه بین سازمان بهزیستی، نیروی انتظامی و معاونت پیشگیری از جرم قوه قضاییه برای همکاری و همگامی بیشتر در بحث اورژانس اجتماعی در حال تنظیم است تا ماموریت های اورژانس اجتماعی برای مداخلات خشونت های خانگی، بسیار هماهنگ تر انجام شود، گرچه اکنون نیز این هماهنگی کم و بیش وجود دارد.
مسعودی فرید یادآور شد: در بسیاری از مواقع، هماهنگی های اورژانس اجتماعی با نیروی انتظامی و قوه قضاییه در سطح شهرستان ها راحت تر انجام می شود، بطور مثال نیروی انتظامی در موارد کودک آزاری از کارشناسان بهزیستی می خواهد که در صحنه حضور یابند اما برای اینکه این همکاری ها نهادینه و ماندگار و ساختارمند شود، نیاز به عقد تفاهمنامه مشترکی است تا در صورت تغییر مسئولان، این کار تداوم یابد.
به گفته وی، این تفاهمنامه طی ماه های آینده بین سه دستگاه یادشده، امضا خواهد شد.
معاون اجتماعی سازمان بهزیستی گفت: مردم می توانند هرگونه خشونت خانگی مانند کودک آزاری و همسرآزاری را به سامانه اورژانس اجتماعی با شماره تماس ۱۲۳ اطلاع دهند.به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.3 - 6 ؟