تصویر ثابت

نفرات برتر
۹۵ سه شنبه ۱۴ اردیبهشت

پرسپولیس، استقلال تهران و استقلال خوزستان ۳ تیم برتر فوتبال ایران هستند که غروب روز ۲۴ اردیبهشت یکی از این ۳ تیم قهرمان لیگ برتر شده است.

به گزارش “ورزش سه”، استقلال خوزستان در سومین سال حضورش در لیگ برتر هیچ مقام قابل توجهی نداشته و حتی بین ۱۰ تیم برتر هم نبوده ولی آمار ۲ تیم دیگر و پرطرفدار لیگ کشور در عرصه کسب موفقیت از سال ۱۳۴۷ به بعد که هر ۲ تیم در مسابقات فوتبال کشور حاضر بوده‌اند به قرار ذیل است.
ما مسابقاتی را در این عرصه مرور می‌کنیم که هر ۲ تیم دران حاضر بوده‌اند:

*پرسپولیس
۱-قهرمانی در مسابقات ۵ جانبه انتخابی آسیا-۴۷
۲-قهرمانی در مسابقات فوتبال باشگاه‌های تهران-۴۸
۳-قهرمانی در مسابقات جام بین‌المللی دوستی-۴۸
۴-قهرمانی در مسابقات لیگ دوم منطقه‌ای۵۰
۵-قهرمانی در مسابقات فوتبال لیگ اول تخت جمشید-۵۲
۶-قهرمانی در مسابقات لیگ سوم تخت جمشید-۵۴
۷-قهرمانی در مسابقات فوتبال جام شهید مهدی اسپندی-۵۸
۸-قهرمانی در مسابقات فوتبال باشگاه‌های تهران-۶۱
۹-قهرمانی در مسابقات فوتبال جام حذفی کشور-۶۱
۱۰-قهرمانی در مسابقات فوتبال باشگاه‌های تهران-۶۵
۱۱-قهرمانی در مسابقات فوتبال باشگاه‌های تهران-۶۶
۱۲-قهرمانی در مسابقات فوتبال جام حذفی تهران-۶۶
۱۳-قهرمانی در مسابقات فوتبال جام حذفی کشور-۶۶
۱۴-قهرمانی در مسابقات فوتبال باشگاه‌های تهران-۶۷
۱۵-قهرمانی در مسابقات فوتبال جام باشگاه‌های تهران-۶۸
۱۶-قهرمانی در مسابقات فوتبال جام باشگاه‌های تهران-۶۹
۱۷-قهرمانی در مسابقات جام حذفی کشور-۷۰
۱۸-قهرمانی در مسابقات فوتبال لیگ پنجم آزادگان-۷۴
۱۹-قهرمانی در مسابقات فوتبال لیگ ششم آزادگان-۷۵
۲۰-قهرمانی در مسابقات فوتبال لیگ هشتم آزادگان-۷۷
۲۱-قهرمانی در مسابقات فوتبال جام حذفی کشور-۷۷
۲۲-قهرمانی در مسابقات فوتبال لیگ نهم آزادگان-۷۸
۲۲-قهرمانی در مسابقات فوتبال لیگ اول برتر -۸۰
۲۳-قهرمانی در مسابقات فوتبال لیگ هفتم برتر -۸۶
۲۴-قهرمانی در مسابقات فوتبال جام حذفی کشور-۸۸
۲۵-قهرمانی در مسابقات فوتبال جام حذفی کشور-۸۹
***در سال ۴۸ بازیکنان پرسپولیس با نام پیکان در مسابقات حضور یافتند،
***در جام‌های حذفی سال‌های ۷۴ و ۷۸ پرسپولیس به علت قطعیت قهرمان در لیگ از جام حذفی کنار کشید.
***در سال ۷۶ پرسپولیس از لیگ کنار کشید.

***استقلال
۱-قهرمانی در مسابقات باشگاه های تهران-۴۹
۲-قهرمانی در مسابقات لیگ اول منطقه ای-۴۹
۳-قهرمانی در مسابقات باشگاه های تهران-۵۱
۴-قهرمانی در مسابقات فوتبال جام اتحاد باشگاه ها-۵۲
۴-قهرمانی در مسابقات لیگ دوم تخت جمشید-۵۳
۵-قهرمانی در مسابقات جام حذفی کشور-۵۷
۶-قهرمانی در مسابقات باشگاه های تهران-۶۲
۷-قهرمانی در مسابقات فوتبال باشگاه های تهران-۶۴
۸-قهرمانی در مسابقات فوتبال لیگ باشگاهی قدس-۶۸
۹-قهرمانی در مسابقات فوتبال باشگاه های تهران-۷۰
۱۰-قهرمانی در مسابقات فوتبال جام حذفی کشور-۷۴
۱۱-قهرمانی در مسابقات فوتبال لیگ هفتم آزادگان-۷۶
۱۲-قهرمانی در مسابقات فوتبال جام حذفی کشور-۷۸
۱۳-قهرمانی در مسابقات فوتبال لیگ دهم آزادگان-۷۹
۱۵-قهرمانی در مسابقات فوتبال جام حذفی کشور-۸۰
۱۶-قهرمانی در مسابقات لیگ پنجم برتر-۸۴
۱۷-قهرمانی در مسابقات جام حذفی کشور-۸۶
۱۸-قهرمانی در مسابقات لیگ هشتم برتر-۸۷
۱۹-قهرمانی در مسابقات فوتبال جام حذفی کشور-۹۰
۲۰-قهرمانی در مسابقات فوتبال لیگ دوازدهم برتر -۹۱
***در سال ۷۳ استقلال قهرمان مسابقات فوتبال سوپر جام تهران بود که پرسپولیس در آن حضور نداشت.
***در سال ۸۰ استقلال قهرمان جام اتحادیه شد که پرسپولیس در ان حاضر نبود

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.4 - 5 ؟