تصویر ثابت

نفرات برتر
۹۵ شنبه ۱۱ اردیبهشت

وکیل ملت: بر اساس اعلام مسئولین کانون کارشناسان رسمی دادگستری ثبت نام آزمون کارشناسان رسمی دادگستری در ۱۷ اردیبهشت ماه سال ۹۵ میباشد. پس از ثبت نام در یک ماه آینده ، آزمون در ابتدای تابستان سال ۹۵ برگزار خواهد شد.

به اطلاع می رساند ، آزمون توسط کانون کارشناسان رسمی دادگستری برگزار می شود و اشخاص پس از قبولی در آزمون و مصاحبه و نیز طی نمودن دوره یک ساله کارآموزی نزد استاد (کارشناس رسمی تعیین شده توسط کانون) و قرائت سوگندنامه ، پروانه کارشناسی خود را دریافت خواهند نمود. بر همین اساس دفترچه امسال آزمون کارشناس رسمی دادگستری جهت اطلاع از رشته ها و روند آزمون در دسترس قرار گرفته است.

 دانلود دفترچه آزمون کارشناس رسمی دادگستریبه کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.2 - 9 ؟