تصویر ثابت

نفرات برتر
۹۵ چهارشنبه ۰۱ اردیبهشت

کلیه کمیسیونها ، ارگانها و واحد های تابعه کانون

با سلام

در اجرای مصوبه مورخ ۹۵/۱/۳۱ هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز مقرر گردید که کلیه کمیسیونها ، ارگانها و واحد های تابعه کانون کماکان به فعالیت خود ادامه دهند .

مراتب جهت اجرای مصوبه اعلام و ابلاغ می گردد .

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز

دکتر امیر حسین آبادیبه کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.1 - 6 ؟