تصویر ثابت

نفرات برتر
۹۵ سه شنبه ۳۱ فروردین

درجلسه مورخ ۳۱/۱/۱۳۹۵ هیات مدیره دوره بیست و نهم کانون وکلای دادگستری مرکز ، اعضای هیات رییسه به شرح ذیل انتخاب شدند :

۱-آقای دکتر امیر حسین آبادی – رییس

۲-آقای دکتر علیرضا آذربایجانی– نایب رییس

۳-آقای اسماعیل مصباح اسکویی – نایب رییس

۴-آقای محمد تقی غفاری فردوئی– بازرس

۵-آقای دکتر سید محمود علیزاده طباطبایی – بازرس

۶-خانم دکتر بهشید ارفع نیا – منشی

۷-آقای دکتر جعفر کوشا – منشی

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکزبه کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.5 + 1 ؟