تصویر ثابت

نفرات برتر
۹۵ شنبه ۲۸ فروردین

حضرت آیت اله آملی لاریجانی

ریاست محترم قوه قضائیه

سلام علیکم

احتراماً

پیرو مذاکرات قبلی و مذاکره حضوری با حضرتعالی در جلسه مورخ ۰۷/۰۷/۹۴ و همچنین نامه شماره ۸۲۷۰۴ مورخ ۲۴/۰۹/۹۴ درباره همکار زندانی آقای عبدالفتاح سلطانی، با توجه به ظرفیت های قانونی موجود در قانون مجازاتاسلامی مصوب ۱۳۹۲ تقاضا دارد:

با استفاده از حقوق مندرج در ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی که مجوز اعطای آزادی مشروط در خصوص محکومان به حبس کمتر از ۱۰ سال را پس از طی یک سوم مجازات از اختیارات مقام قضایی دانسته است با عنایت به شرایط خاص همکار محترم و حسن اخلاق و رفتار وی دستور اعطای آزادی مشروط ایشان صادر گردد.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز

دکتر علی نجفی توانا

رونوشت: جناب آقای دکتر جهانگیر رئیس محترم سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی جهت استحضار.

رونوشت: جناب آقای دکتر جعفری دولت آبادی دادستان محترم تهران جهت استحضار.به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.7 - 10 ؟