تصویر ثابت

نفرات برتر
۹۵ چهارشنبه ۲۵ فروردین

به گزارش ایرنا از سازمان ثبت اسناد واملاک کشور، این آیین نامه شامل ۱۹ ماده و ۱۵ تبصره است.
قانون جامع حدنگار(کاداستر) در اواخر سال ۹۳ پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی به تأیید شورای نگهبان رسید و طی سال گذشته پیش نویس آیین نامه اجرایی این قانون که در ابعاد مختلف حقوقی و اجتماعی با بخش های اجرایی، قضایی، نظامی، کشاورزی، مسکن، راه ها، نیرو، آب و جنگل ها و مراتع مرتبط است در سازمان ثبت اسناد واملاک کشور تدوین و پس از تصویب رئیس قوه قضاییه برای اجرا به این سازمان ابلاغ شده است.به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.8 + 5 ؟