تصویر ثابت

نفرات برتر
۹۵ سه شنبه ۲۴ فروردین

به نام خدا

ثبت نام آزمون های آزمایشی وکالت (۲۵ مرحله ای)

ثبت نام آزمون های آزمایشی وکالت ۹۵ (گروه ۲۵ مرحله ای) آغاز شده است . علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند به مراکز و دفاتر مجاز موسسه در سراسر کشور مراجعه یا با شماره تلفن ۸-۸۸۹۸۶۲۷۷تماس حاصل فرمایند . لازم به ذکر است آزمون های آزمایشی (گروه ۲۵مرحله ای) ا زتاریخ ۳۱اردیبهشت آغاز خواهد شد .

موسسه طرح نوین اندیشهبه کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.8 - 9 ؟