تصویر ثابت

نفرات برتر
۹۵ دوشنبه ۲۳ فروردین

به نام خدا

پیش ثبت نام دوره های آموزشی حرفه ای حقوق

پیش ثبت نام دوره های آموزشی تربیت وکیل ، مشاور و کارشناس حقوقی حرفه ای در سایت طرح نوین آغاز شده است . لازم به ذکر است ، یک دوره ی عمومی و بیست دوره ی تخصصی حقوقی برای علاقمندان و متقاضیان محترم معرفی شده است . دوره های آموزشی نیز از  خرداد۹۵ به تدریج برگزار خواهد شد .

موسسه طرح نوین اندیشهبه کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.4 - 10 ؟