تصویر ثابت

نفرات برتر
۹۵ دوشنبه ۲۳ فروردین

به گزارش ایرنا از سازمان پزشکی قانونی ، ادارات کل ومراکز پزشکی قانونی از اول اردیبهشت ماه امسال، خدمات خود را مطابق تعرفه های جدید ارائه می کنند.
بر اساس این گزارش، تعرفه خدمات خاص پزشکی قانونی هر ساله طبق ماده سه قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور و آیین نامه اجرایی ماده ۸ همین قانون، بعد از تایید رئیس قوه قضائیه به منظور عملی شدن به ادارات کل استان ها و مراکز ابلاغ می شود.
مراکز پزشکی قانونی موظفند تعرفه های خدمات پزشکی قانونی را مطابق آیین نامه جدید، اخذ و به حساب خزانه واریز کنند.
متقاضیان برای دسترسی به آیین نامه تعرفه های خدمات خاص پزشکی قانونی در سال ۱۳۹۵ می توانند به نشانی اینترنتی www.lmo.ir مراجعه کنند.
خدمات خاص پزشکی قانونی، تمام خدماتی است که توسط سازمان پزشکی قانونی ارائه می شود.به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.6 + 1 ؟