تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۲۰ تیر ۹۵ ساعت ۱۱:۱۱
۹۵ یکشنبه ۲۲ فروردین

به نام خدا

انتشار مجموعه کتب آسان خوان

چاپ مجموعه کتب آسان خوان از هفته ی گذشته آغاز شده و حداکثر تا ۱۵ اردیبهشت ، در مراکز و دفاتر موسسه و کتابفروشی ها ی معتبرحقوقی توزیع خواهد شد . قابل ذکر است مجموعه کتب آسان خوان با هدف روش صحیح  وآسان قانون خوانی و ذکر نکات مهم و کلیدی هر موضوع یا ماده توسط همکاران موسسه تهیه و تالیف شده است .

موسسه طرح نوین اندیشهبه کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.8 + 1 ؟