کارگاه
۹۵ پنج شنبه ۱۹ فروردین

به نام خدا

برگزاری سومین آزمون آزمایشی وکالت ۹۵

روزهای پنج شنبه و جمعه (۱۹و۲۰فروردین ) ، سومین آزمون آزمایشی وکالت ۹۵ در مراکز و دفاتر مجاز موسسه در سراسر کشور برگزار خواهد شد .

موسسه طرح نوین اندیشهبه کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران