تصویر ثابت

نفرات برتر
۹۵ چهارشنبه ۱۸ فروردین

یک کارگردان سینما، گفت: برگزاری جشنواره «چهل چراغ» شروع بسیار خوبی برای نهادینه شدن حضور مردم در سینمای انقلاب و سینمای ارزشمند است.

حبیب الله بهمنی اظهار داشت: معتقدم یکی از راه های نجات سینمای ایران بویژه سینمای انقلاب و سینمای دینی ما، پُر رنگ شدن نقش مردمی آن است.
وی افزود: یعنی اگر مردم در مورد موضوعی دغدغه مند باشند و وارد صحنه شوند، حتما شاهد اتفاقات خوبی خواهیم بود، چرا که تا کنون دیده نشده آبی از تنور سیاست گذاران دولتی در مورد سینما گرم شود.
کارگردان فیلم سینمایی «شب کایت ها»، افزود: جشنواره ای مثل «چهل چراغ» به بحث نهادینه شدن حضور و حرکت خودش جوش مردم به سمت موضوع معصومین و بویژه مبحث عاشورایی توجه دارد و سعی می کند تا این حرکت از درون مردم شکل بگیرد و اگر این امر محقق شود بی شک، این جشنواره ، جشنواره موفقی خواهد بود.
بهمنی تاکید کرد: بر این باورم که برگزاری جشنواره «چهل چراغ» می تواند شروع بسیار خوبی برای نهادینه شدن حضور مردم در سینمای انقلاب و سینمای ارزشمند باشد، اما به شرطی که از شکل مردمی آن خارج نشود و در دوره های آتی به سمت دولتی شدن نلغزد. بنابر این دست اندرکاران این جشنواره باید مراقب این تهدید باشند و همچنان بر روی شکل مردمی بودن آن تاکید داشته باشند و اگر آدم های دغدغه مندی درگیر این جشنواره شوند.
کارگردان فیلم سینمایی« سیب و سلما» خاطرنشان کرد: معتقدم هنرمندان و سینماگران باید با عشق و علاقه و با انگیزه های معرفتی و دینی وارد این جشنواره شوند و از انگیزه های شهرت طلبی و سودجویانه بپرهیزند.به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.8 - 9 ؟