تصویر ثابت

نفرات برتر
۹۵ سه شنبه ۱۷ فروردین

تیم ‌ملی شمشیربازی ایران برای حضور در ر‌قا‌بت‌های گزینشی المپیک چهارشنبه به چین می‌رود.

تیم ‌ملی شمشیربازی ایران برای حضور در ر‌قا‌بت‌های گزینشی المپیک ۱۸ فروردین ماه به چین می‌رود.

طاهر عاشوری و علیرضا ادهمی دو شمشیرباز تیم ‌ملی مردان هستند که در دو اسلحه اپه و فلوره به این ر‌قا‌بت‌ها اعزام می‌شوند.

با توجه به این که علی پاکدامن و مجتبی عابدینی دو سهمیه در اسلحه سابر کسب کردند به این ر‌قا‌بت‌ها اعزام نمی‌شوند.

نجمه سازنچیان، مهسا پوررحمتی و مطهره محسنی سه ملی‌پوش ایران هستند که در سه اسلحه سابر، اپه و فلوره به این ر‌قا‌بت‌ها می‌روند.

رقابت‌های زون آسیا ۲۰ تا ۲۲ فروردین ماه در چین برگزار می‌شود.

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.2 - 8 ؟