تصویر ثابت

نفرات برتر
۹۵ سه شنبه ۱۷ فروردین

کارگاه آموزشی نوروز، بچه ها و عمارت مسعودیه به همراه آموزش کودکان برای حفاظت از میراث فرهنگی با استقبال گرم و کم نظیر کودکان و خانواده‌هایشان روبرو شد.

به گزارش روز سه شنبه گروه فرهنگی ایرنا به نقل از روابط عمومی عمارت مسعودیه، این کارگاه ها که از سوم تا دوازدهم فروردین در این عمارت برگزار شد در برگیرندۀ ۱۰ کارگاه اصلی با اهداف گوناگون بود.
نقاشی غار و دیوارنگاره، جور چین لباس ایرانی قاجاری، کلاه قاجاری و تاج ‌سازی جواهر نشاندن بر اشیا ویژۀ گروه سنّی ۵ تا ۹ سال قالب گیری گچ و گچبری، چهره‌سازی ماسک زنان و مردان قاجاری ویژۀ گروه سنّی ۱۰ تا ۱۲ سال تذهیب، آینه ـ کاشی و کاشی ‌کاری ویژۀ گروه سنّی ۱۳ تا ۱۶ سال از جملۀ این کارگاه ها بودند.
همچنین برای هر گروه سنّی پازلی متناسب از نمونۀ آثار موجود در بنای عمارت سنگ‌ نگاره کاشی هفت رنگ و معماری تهیّه شده و به ‌صورت همگانی و با مشارکت والدین بچّه‌ها مورد استفاده قرار گرفت.
در کنار کارگاه‌های برگزار شده هر کدام از کودکان یا نوجوانان شرکت کننده با در دست داشتن برگه‌ای که از آن با نام راهنمای خانوادگی یاد می‌شود به بازدیدی خانوادگی و هدفمند از مجموعه می‌پرداختند. بازدیدی بر پایۀ دقّت و مشاهدۀ دقیق بازدیدی پرسشگرانه و کنجکاوانه، یافتن و پرسیدن، رهیافت اصلی این بازدیدی بود.
مراسم نشان‌گیری پیکسل بچّه‌ها در مسعودیه و نمایش کوتاه قاجاری لقب، بخشی مهیّج در پایان این دورۀ آموزشی بود که به عنوان حسن ختام این برنامه برگزار می‌گردید.
بنا به این گزارش زمینه سازی به منظور نگهداری از یادگاری های فرهنگی و احترام گذاشتن به آنها و نیز ایجاد روحیۀ احترام به نگرش ها، فرهنگ ها، ملل، ادیان، قومیت ها و انسانیت در میان کودکان و نوجوانان از اهداف این طرح بوده است.
نحوه برخورد کودکان و نوجوانان با ابنیه تاریخی شناخت عناصر تشکیل دهنده معماری ایرانی شناخت تزیینات وابسته به معماری توسط مخاطبین شناخت کاشی در معماری ایرانی و انواع آنها و همچنین سفال از جمله دیگر اهداف این آموزش بوده است.
محور قرار دادن میراث فرهنگی برای رشد خلاقیت و ایجاد توانایی های مختلف اعم از جسمی، حرکتی، ذهنی، ادراکی، عاطفی و اجتماعی در کودکان و نوجوانان و کمک به شکوفایی و توانمندی های آنان نیز مهم‌ترین رویکرد این طرح بود.
وجود مربّیان جوان و با حوصله با نگرشی آموزشی و پرورشی و بهره‌گیری از نظریّه‌های نوین آموزشی با در نظر گرفتن سنّ مخاطبان و توان مغزی ایشان تحت نظارت یک گروه آموزش دیدۀ دانشگاهی در شاخه‌های مرتبطی چون آموزش و روان‌شناسی، فلسفه، باستان شناسی و مردم شناسی، جامعه شناسی، زبان و ادبیات فارسی، مردم شناسی و تاریخ از نقاط قوّت اجرای این طرح بود.
این گزارش حاکیست که با توجه به استقبال کودکان از کارگاه های مورد اشاره، امکان برگزاری کارگاه‌هایی مشابه و نیز کارگاه‌های بلند مدّت دیگری نیز در روزهای پنجشنبه و جمعۀ هر هفته وجود دارد.به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.2 - 4 ؟