تصویر ثابت

نفرات برتر
۹۵ سه شنبه ۱۷ فروردین

به نام خدا

آخرین وضعیت لایحه ی جامع وکالت

در حال حاضر ، لایحه ی جامع وکالت در مجلس شورای اسلامی مطرح است و با توجه به پایان کار مجلس قدیم و آغاز فعالیت مجلس جدید بعید است به تصویب و تایید نهایی تا آزمون وکالت ۹۵ برسد .

موسسه طرح نوین اندیشهبه کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.6 - 8 ؟