تصویر ثابت

نفرات برتر
۹۵ دوشنبه ۱۶ فروردین

به نام خدا

نحوه ی فروش فیلم های آموزشی

پیرو سوالات برخی کاربران محترم به اطلاع می رساند: فیلم های آموزشی موسسه طرح نوین اندیشه در مرحله تهیه و آماده سازی نهایی می باشد. بدیهی است پس از جمع بندی و تعیین محتوای کامل مطالب آموزشی ، نحوه ی فروش و تهیه فیلم های مذکور حداکثر تا آخر فروردین ۹۵، در سایت موسسه اعلام خواهد شد.

موسسه طرح نوین اندیشهبه کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.9 + 3 ؟