تصویر ثابت

نفرات برتر
۹۵ دوشنبه ۱۶ فروردین

به گزارش گروه حقوقی و قضائی خبرگزاری میزان به نقل از روابط عمومی دادگستری استان قزوین، جمال انصاری گفت: با توجه به اینکه امروزه افزایش کمی رسانه‌ها از یک طرف فرصت و از یک طرف آسیب و تهدید به‌شمار می‌رود در همین راستا حمایت قضایی از مطبوعات وخبرگزاری‌ها وجود دارد.
وی عنوان کرد: افزایش کمی رسانه‌ها به عنوان فرصت ضمن رقابت بیشتر رسانه‌ها سبب گرایش پیدا نکردن اقشار جامعه به چند رسانه خاص می‌شود و خارج شدن از کیفی بودن یکی از آسیب‌ها و تهدیدهای افزایش رسانه‌هاست که در همین راستا حمایت قضایی از رسانه‌ها انجام می‌شود.
انصاری افزود: حمایت از مطبوعات، رسانه‌ها و خبرگزاری‌ها برای اشکال مختلف در حوزه‌های مصداقی و سیاسی با توجه به دستورالعمل‌های قضایی انجام می‌شود.
رییس ‌کل دادگستری استان قزوین تصریح کرد: در ۳ سال گذشته سه پرونده مطبوعات وجود داشته که این پرونده‌ها با تلاش همکاران دبیرخانه هیات منصفه مطبوعات با توجه به ساز وکارهای مشخص حمایتی برطرف شده است.
وی افزود: دادگستری استان قزوین اقدامات خود را در قالب یادآوری، تذکر و گفتمان انجام می‌دهد که این اقدامات در راستای افزایش فرهنگ پاسخ‌گویی و مطالبه‌گری به صورت دقیق، صحیح، علمی و مطبوعاتی است.
انصاری خاطرنشان کرد: افزایش تعداد مطبوعات با رقابت صحیح سبب ارتقاء کیفیت مطبوعات شده و مطبوعات ضمن رعایت اصول صحیح رقابت باید نگاه اقتصادی محور نداشته باشند.به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.3 + 2 ؟