تصویر ثابت

نفرات برتر
۹۵ یکشنبه ۱۵ فروردین

به گزارش ایرنا از معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، محمدباقر الفت افزود: همچنین این مرجع باید اعتبارات لازم را در نظر بگیرد و تکالیف ویژه را برای دستگاه ها تعریف کند تا به موضوع پیشگیری بیشتر اهمیت داده شود.
وی در پاسخ به این سوال که آیا دبیرخانه شورای پیشگیری از وقوع جرم تشکیل شده است یا خیر، گفت: این دبیرخانه هنوز تشکیل نشده است، منتظر هستیم که ریاست قوه قضائیه تصمیم خودشان را اعلام کنند البته به صورت شفاهی معاونت پیشگیری را به عنوان دبیر شورای پیشگیری اعلام کردند و دبیرخانه شورا هم چنانچه معاونت به عنوان دبیر معرفی شود، به طور قطع ساختمان این معاونت خواهد بود.
وی در رابطه با اینکه آیا این قانون همه نیازهای پیشگیری از مرتفع می کند یا خیر، تصریح کرد: البته این قانون می تواند نقطه اتکایی برای تصمیمات و اقدامات پیشگیرانه باشد. قانونگذار با تصویب این قانون در واقع به صورت رسمی پذیرفته است که عملیات پیشگیری با یک مرجع مشخص و تصمیمات و مصوبات مشخصی باید در تصمیمات تمام سازمان ها و ادارات و اشخاص حقیقی و حقوقی به هر حال صورت بگیرد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در ادامه اظهار کرد: قانونگذار با تصویب این قانون دغدغه خودش را در پیشگیری از وقوع جرم اعلام کرده است که خود این اقدام یک گام بسیار مثبتی است که رخ داده و جای امیدواری است که نگاه قانونگذار به پیشگیری است و به نوعی بقیه دستگاه ها را مکلف کرده است که در یک اقدام هماهنگ به جنگ با جرم بروند و جلوی آسیب های اجتماعی را بگیرند ولی متاسفانه کافی نیست.به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.8 + 6 ؟