تصویر ثابت

نفرات برتر
۹۵ یکشنبه ۱۵ فروردین

به نام خدا

ادامه ی ضبط فیلم های آموزشی

علیرغم تعطیلات نوروزی ، فیلمبرداری و تولید فیلم های آموزشی در استودیوی اختصاصی طرح نوین فعال بود تا در موعد مقرر ، خدمات موسسه تقدیم علاقمندان و کاربران محترم قرار بگیرد . لازم به ذکر است ، تا پایان اردیبهشت ۹۵حدود ۳۶۰ساعت کلاس و کارگاه آموزشی تهیه و تولید خواهد شدو به تدریج در اختیار متقاضیان محترم قرار خواهد گرفت .

موسسه طرح نوین اندیشهبه کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.6 - 9 ؟