تصویر ثابت

نفرات برتر
۹۵ شنبه ۱۴ فروردین

به نام خدا

آزمون آزمایشی وکالت (۳)

طبق برنامه ، آزمون آزمایشی وکالت (۳) ، روزهای پنج شنبه و جمعه (۱۹و۲۰فروردین) در مراکز و دفاتر موسسه برگزار خواهد شد . لازم به ذکر است ، آزمون های آزمایشی وکالت (۵-۱)فقط اختصاص به قانون خوانی دارد .

موسسه طرح نوین اندیشهبه کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.3 - 9 ؟