تصویر ثابت

نفرات برتر
۹۵ شنبه ۱۴ فروردین

به نام خدا

نمونه کلاسهای مجازی

کلاسهای آمادگی آزمون های حقوقی ( وکالت ، قضاوت و …) در استودیوی اختصاصی طرح نوین درحال فیلم برداری و تولید می باشد . کلاسهای مذکور به صورت نمونه دربخش خانه ی آموزش سایت ، قرار داده شده است .

موسسه طرح نوین اندیشهبه کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.10 + 4 ؟