تصویر ثابت

نفرات برتر
۹۵ دوشنبه ۰۹ فروردین

به گزارش “ورزش سه”، شاگردان آرسن ونگر که در ابتدای سال ۲۰۱۶ در صدر جدول لیگ برتر ‏بودند، بعد از کسب تنها سه پیروزی در ۱۰ دیدار، به رتبه سوم سقوط کردند؛ هرچند یک بازی کمتر از ‏لسترسیتی انجام داده اند.‏
علی رغم این فاصله زیاد، اوزیل معتقد است اگر تیمش در دیدارهای باقی مانده مرتکب اشتباه نشود، می ‏توانند به قهرمانی امیدوار باشند.‏
او به خبرنگاران گفت:” فکر نمی کنم رسیدن به قهرمانی غیرممکن باشد. اگر تنها چند هفته باقی مانده اما ‏لستر باید با چند تیم بزرگ بازی کند. ما هم نباید دیگر مرتکب لغزش بشویم. امید قهرمانی هنوز وجود ‏دارد. ما بازیکنانی داریم که می توانند قهرمانی را برای ما به ارمغان بیاورند.” ‏
اوزیل که در این فصل ۱۹ پاس گل داده و تنها یک پاس گل دیگر با رکورد تیری هانری فاصله دارد، ‏لسترسیتی را شایسته قهرمانی دانست اما امیدوار است تیم کلودیو رانیری دچار لغزش شود:” آنها شایسته ‏قرار گرفتن در آنجا هستند. لستر برای هر امتیازی جنگیده است. در هر دیدار می بینیم که بازیکنان لستر ‏برای رسیدن به موفقیت می جنگند. ‏
خود ما در هر دیدار به اندازه کافی تمرکز نداشتیم. در لیگ برترهیچ حریفی را نمی توان به راحتی ‏شکست داد. لستر فوق العاده بوده اما هنوز چند بازی باقی است. فکر می کنم هنوز این شانس را داریم که ‏به آنها برسیم. البته ما باید امیدوار به اشتباه کردن آنها باشیم.”‏به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.2 - 4 ؟