کارگاه
۹۴ شنبه ۲۹ اسفند

بر چهره گل نسیم نوروز خوش است
در صحن چمن روی دلفروز خوش است
از دی که گذشت هر چه گویی خوش نیست
خوش باش و ز دی مگو که امروز خوش است

۴۲۸۶۲۲۸_۷۴۷
موسسه طرح نوین اندیشه


به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران