تصویر ثابت

نفرات برتر
۹۴ شنبه ۲۹ اسفند

بر چهره گل نسیم نوروز خوش است
در صحن چمن روی دلفروز خوش است
از دی که گذشت هر چه گویی خوش نیست
خوش باش و ز دی مگو که امروز خوش است

۴۲۸۶۲۲۸_۷۴۷
موسسه طرح نوین اندیشه


به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.3 + 1 ؟