تصویر ثابت

نفرات برتر
۹۴ پنج شنبه ۲۷ اسفند

از هفته ی گذشته خدمات ویژه ای برای کانال تلگرام طرح نوین پیش بینی شده است . لذا از عموم دانشجویان و فارغ التحصیلان

حقوقی برای عضویت در این کانال آموزشی و خبری ، دعوت به عمل می آید .به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.5 + 4 ؟