تصویر ثابت

نفرات برتر
۹۴ چهارشنبه ۲۶ اسفند

به نام خدا

آخرین روز فعالیت موسسه

امروز چهارشنبه (۲۶ اسفند) ، آخرین روز فعالیت کادر اداری و آموزشی موسسه در سال ۹۴ خواهد بود. لازم به ذکر است، از تاریخ ۱۴ فروردین کلیه فعالیت های موسسه طبق برنامه پیگیری خواهد شد.

موسسه طرح نوین اندیشهبه کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.7 + 5 ؟