تصویر ثابت

نفرات برتر
۹۴ سه شنبه ۲۵ اسفند

به گزارش ایرنا از دادسرای عمومی و انقلاب تهران، عباس جعفری دولت آبادی این مطلب را در آخرین جلسه شورای معاونین دادسرای عمومی و انقلاب تهران در دادستانی تهران عنوان کرد.
در این جلسه افزون بر معاونان دادسرا و سرپرستان نواحی، سردار عباسعلی محمدیان رئیس پلیس آگاهی تهران، دادستان های شهرستان ها و روسای دادگاه های بخش استان تهران نیز حضور داشتند.

** سیاست ها و اولویت های دادستانی تهران
دادستان عمومی و انقلاب تهران در این جلسه با اشاره به جلسات متعدد برگزار شده از سوی دادستانی تهران در حوزه های مختلف، از برگزاری سی جلسه آموزشی برای قضات و معاونین دادسرا در سال جاری خبر داد و همچنین اعلام داشت: در سال جاری چهل جلسه کاری با موضوعات دفاع از کیفرخواست، اجرای احکام، جرائم خاص، مبارزه با مواد مخدر و همایش های تخصصی برگزار شده است.
جعفری دولت آبادی در بیان تغییر سیاست دادستانی تهران در سال جاری اعلام داشت: از نیمه دوم سال به این نتیجه رسیدیم که مناسب است به جای اینکه بنشینیم تا دستگاه ها به ما از مشکلات گزارش بدهند، ما به سراغ دستگاه ها برویم و مطالبه گری کنیم.

** باید به سوی سیبل های مجرمانه حرکت کنیم
وی در ارزیابی سیاست مطالبه گری، آن را موفق خواند و گفت: باید سیاست اجرایی را با سیاست پیشگیری پیوند بزنیم و همچنان که به سوی مجرمان می رویم، به سوی سیبل های مجرمانه مانند قهوه خانه ها، داروخانه ها، رستوران ها و دیگر اماکنی که در سطح شهر فعالیت دارند و فعالیت غیرقانونی آنها که می تواند بستر جرائم را فراهم کند، حرکت کنیم.
دادستان عمومی و انقلاب تهران، از ادامه این سیاست در سال آینده خبر داد و از سرپرستان نواحی خواست بویژه در حوزه های اجتماعی و فرهنگی مطالبه گری کنند و افزود: نباید منتظر دستگاه ها باشیم، بلکه باید برای مصونیت فرهنگی و اجتماعی ورود جدی کنیم.
جعفری دولت آبادی این سیاست را به منزله جایگزینی دادسرا به جای دستگاه های اجرایی ندانست و گفت: فقط می خواهیم حقوق مردم را مطالبه کنیم.

** شش هزار اصله درخت در خیابان ولیعصر(عج) از بین رفته است
وی سپس با بیان اینکه طی چند سال اخیر قریب به شش هزار اصله درخت در خیابان ولیعصر(عج) از بین رفته، مطالبه گری در حوزه حقوق مردم را از جمله وظایف دادستان دانست.
دادستان عمومی و انقلاب تهران از اقدامات سرپرستان نواحی دادسرا در امر اجرای احکام قدردانی کرد و با اشاره به همایش اخیر اجرای احکام، از سرپرستان خواست در بخش اجرای احکام سرمایه گذاری کنند.

** تجربه همکاری دادستانی و پلیس در امر مبارزه با جرائم خاص موفق است
وی تجربه های همکاری دادستانی و پلیس در امر مبارزه با جرائم خاص را موفق خواند و با اشاره به جلسات متعددی که در این خصوص برگزار شد، گفت: متمرکز شدن بر روی جرائم خاصی مانند سرقت و مواد مخدر راهگشا خواهد بود.
دادستان عمومی و انقلاب تهران از مدیریت واحد دو دادسرای شهرداری ها و انفال و ثروت های عمومی(دادسرای زمین خواری) در اسفند سال جاری خبر داد و افزود: این تدبیر به معنای ادغام دو دادسرای مذکور نیست، بلکه هدف مدیریت واحد است که با هدف برنامه ریزی برای مسائل شهری تهران و مدیریت در این زمینه اتخاذ شده است.
جعفری دولت آبادی از معاونان دادسرا، دادستان های شهرستان ها و روسای دادگاه های بخش استان تهران خواست مسائل موجود در حوزه های خود را اولویت بندی کرده و بر این اساس برای سال آینده برنامه ریزی کنند.

** تهران بزرگ به یک برنامه منسجم نیاز دارد
وی با تاکید بر اینکه تهران بزرگ به یک برنامه منسجم نیاز دارد، گفت: ارائه سیاست کلی از سوی دادستانی خواهد بود و تنظیم برنامه های محلی باید از سوی سرپرستان نواحی دادسرا و دادستان های شهرستان ها و روسای دادگاه های بخش به عمل آید.

** دادستان های شهرستان ها در جمع آوری معتادان متجاهر همکاری کنند
دادستان عمومی و انقلاب تهران از دادستان های شهرستان ها خواست در امر جمع آوری معتادان متجاهر و معرفی آنها به کمپ های ترک اعتیاد همکاری کنند.
وی سپس به موضوع مراسم آخرین شب چهارشنبه سال پرداخت و اعلام کرد: دادستانی برای مقابله با اقدامات مضر و مزاحمت در این برهه زمانی آماده بوده و برنامه ریزی کرده است.
جعفری دولت آبادی همچنین از تنظیم برنامه کشیک در تمام نواحی دادسرا و حتی نواحی تخصصی از جمله دادسرای جرائم کارکنان دولت خبر داد و افزود: در ایام عید دادستان و تمامی معاونان با تلفن های روشن آماده اقدام جهت برقراری امنیت برای شهروندان هستند.به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.2 - 4 ؟