تصویر ثابت

نفرات برتر
۹۴ سه شنبه ۲۵ اسفند

به نام خدا

ادامه ی کلاسهای آمادگی وکالت ۹۵

کلاسهای آمادگی آزمون وکالت ۹۵(دوره های دوم و سوم) امروز به پایان می رسد و ادامه ی کلاسها بعد از تعطیلات نوروز طبق برنامه برگزار خواهد شد.

موسسه طرح نوین اندیشهبه کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.1 - 2 ؟