تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۲۰ تیر ۹۵ ساعت ۱۲:۲۲
۹۴ دوشنبه ۲۴ اسفند

به نام خدا

 سلسله یادداشت های موفقیت در آزمون کارشناسی ارشد۹۵

نوبت چهاردهم :  موانع موفقیت داوطلبان درآزمون کارشناسی ارشد

باتوجه به کیفیت برگزاری آزمون کارشناسی ارشدو ظرفیت محدود پذیرش ، جنس رقابت دراین آزمون با سایر آزمون های حقوقی قدری  متفاوت است . لذا صرفنظر از اقدامات و فعالیت های مطالعاتی که هرداوطلب می بایست طبق برنامه ریزی هدفمند و منسجم خود انجام دهد ، لازم است ازبرخی حالات ، اقدامات و فعالیت ها اجتناب نماید . به عبارت دیگر تحقق هریک از موارد مذکور ذیل نقش بسیار موثری در ناکامی و عدم موفقیت داوطلبان خواهد شد .

اول ) نبود برنامه و استراتژی مطالعاتی

لازمه موفقیت درهرامری ، داشتن برنامه و استراتژی متناسب باآن است . برنامه و استراتژی وقتی مطلوب و اثرگذار خواهد بود که فرد را در تمام مراحل حمایت و پشتیبانی نماید . متاسفانه بسیاری از داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد از داشتن چنین عنصر مهم و تاثیرگذاری بی بهره اند و در نتیجه هرگز نمی توانند به آن آمادگی مطلوب و موردنظر برای قبولی در آزمون کارشناسی ارشد دست یابند . پیشنهاد می گردد پس از هدف گذاری ، با توجه به توانایی های شخصی و علمی خود ، برنامه و استراتژی مناسبی را تعریف نموده و برهمان اساس تا روز برگزاری آزمون عمل نمایید .

دوم ) انتخاب نا مناسب منابع مطالعاتی

بسیاری از داوطلبان بدون توجه به توانایی های علمی خود ، برای آماده سازی کتب و منابعی را انتخاب می نمایند که از توان و ظرفیت علمی آنها بالاتر است و به همین دلیل نه تنها کمکی در یادگیری آنها نمی کند بلکه عطش و میل درس خواندن و مطالعه را در آنها نابود می سازد . به همین دلیل پیشنهاد می گردد ، در انتخاب منابع مطالعاتی ، ظرفیت و پتانسیل علمی خود را حتما در نظر بگیرید و از رفتارها و انتخاب های احساسی دراین زمینه اجتناب نمایید .

سوم ) تعجیل در یادگیری

با توجه به ظرفیت و توانایی علمی داوطلبان ، فرایند یادگیری و فهم و استنباط مطالب در هر یک متفاوت است . بنابراین طبیعی است که قدرت و زمان یادگیری آنها نیز از یکدیگر متمایز باشد . پس به خاطر بسپارید روند یادگیری و تثبیت مطالب در ذهن ، یک فرایند تدریجی است و ممکن است از لحاظ زمانی قدری طولانی تر نسبت به سایر دوستان یا رقبا ی شما  باشد . به همین دلیل در مورد خود زود قضاوت نکنید و داشته ها و آموخته های خودرا کم و بی ارزش نشمارید . مطمئن باشید تا روز برگزاری آزمون شما نیز به ثبات علمی خواهید رسید ، البته به شرط اینکه نوار مطالعاتی شما قطع نشود .

چهارم ) تغییرات پیاپی در برنامه مطالعاتی                                                                                                                                                 برخی از داوطلبان علیرغم داشتن برنامه ی مطالعاتی و اجرای صحیح آن ، متاسفانه به دلایل غیرموجه بعداز گذشت زمان اندکی ، تغییر مسیر داده و مجددا مسیر مطالعاتی خود را از نو آغاز می کنند . این تغییر مکرر نه تنها فایده ای ندارد بلکه آثار منفی ذیل را نیز به دنبال خواهد داشت :

۱- افزایش استرس و اضطراب  درونی داوطلب

۲- کاهش قدرت یادگیری

۳-  تحدید منابع مطالعاتی

۴- تقلیل مجموع ساعات مطالعاتی

بنابراین پیشنهاد می گردد ، پس از انتخاب برنامه و منابع مطالعاتی به آن پای بند و وفادار باقی بمانید .

پنجم ) عدم صبوری و کاهش قدرت تحمل

مسیر موفقیت در آزمون کارشناسی ارشد، قدری طولانی و زمان بر است . بنابراین صبر و شکیبایی و تحمل سختی ها و مشکلات ناشی از آن، شاه کلید موفقیت و قبولی در آزمون آست . بالعکس خستگی و ناامیدی زودهنگام و توقف جزیی یا کامل اجرای برنامه یا کاهش درجه تلاش و کوشش داوطلب ، همگی به منزله ی تسلیم و ناکامی در مسیر موفقیت خواهد بود .

ششم ) ترس از شکست و ناکامی

بسیاری از داوطلبان ، آزمون کارشناسی ارشد را تابویی میدانند که شکستن و غلبه بر آن سخت و محال است . با همین نگرش در کمال یاس و ناامیدی مطالعات غیر منسجم و پراکنده ای دارند ودر نهایت نیز نتیجه ای جز شکست و ناکامی بر ایشان رقم نخواهد خورد . باید یادآوری نمود آزمون کارشناسی ارشد همچون سایر آزمون های حقوقی دارای یک سطح متعادلی است که داوطلبان با توانایی علمی و تسلط ۶۰-۵۰درصدی می توانند در آن موفق و پیروز باشند . پس با هدف رسیدن به کیفیت علمی حداقل ۶۵درصد برنامه ریزی و تلاش نمایید و بعداز رسیدن به این نصاب علمی خودرا برای موفقیت در آزمون آماده سازید .

هفتم ) تصمیمات و اقدامات نابجا

کنکور یعنی استفاده از فرصت ها و مبارزه با تهدیدات علیه آنها . هرداوطلب آزمون کارشناسی ارشد باید تمام فکر ، انرژی و توان خودرا صرف استفاده از زمان ها و فرصت های پیش رو  ، نماید و در صورت امکان ، فرصت های جدیدی نیز برای خود ایجاد نماید . حال هرگونه فکر و برنامه یا تصمیمی که منجربه فوت وقت و یا از دست دادن فرصت ها شود ، امری نابخشودنی است . توجه داشته باشید تصمیمات مهم و اثرگذار زندگی خود را به بعداز آزمون کارشناسی ارشدموکول نمایید . با این کار ، هم از فرصت های مطالعاتی خود محافظت کرده اید و هم برای تصمیمات مهم زندگی خود در آینده وقت و انرژی بیشتری صرف خواهید نمود .

هشتم ) فقدان مدیریت زمان

مسیر موفقیت آزمون کارشتاسی ارشد مملواست از فرصت ، تلاش ها و انگیزه هایی که هریک در زمان و جایگاه خود دارای ارزش هستند . رفتار یکنواخت و نامتناسب با برنامه ی مطالعاتی ، داوطلب را از اوج مطالعاتی دور خواهدساخت . بنابراین پیشنهاد می گردد داوطلبان برای فرصت ها و بخش های مطالعاتی خود حسب مورد استراتژی و مدیریت ویژه ای را ترتیب دهند . به عنوان مثال نحوه ی مطالعه در “زمان یادگیری” با نحوه ی مطالعه در” زمان دوره جمع بندی ” متفاوت است . همچنین است موقعیت داوطلب در زمان یادگیری و تثبیت مطالب با زمان نکته خوانی یا تست خوانی .

حال اگر توصیه های فوق را رعایت نکنید ، مطمئن باشید مرحله ی تسلط  بر مطالب هرگز برای شما محقق نخواهد شد .

نهم ) کمبود ساعات مطالعه

برای قبولی در آزمون کارشناسی ارشد ، حداقل ۸۰۰ ساعت مطالعه ی مفید و موثر لازم است . بسیاری از داوطلبان در زمان بندی ساعات مطالعه ی خود دچار مشکل هستند ودرنتیجه در روزهای پایانی این کمبود وقت را به خوبی لمس می کنند و آرزو دارند که زمان آزمون تغییر نماید . از آنجاییکه موضوع کمبود ساعات ، امری حتمی و مسلم الحصول است ، از همین امروز پیشنهاد می گردد قدر فرصت ها و زمان های مطالعاتی خود را بدانید و تحت هیچ شرایطی ساعات و زمان های مطالعه خودرا صرف کارها واقدامات غیرضروری ننمایید . مطمئن باشید در هفته های پایانی منتهی به آزمون کارشناسی ارشد ، آرامش فکری و روانی شما عامل مهمی در موفقیت شما خواهد داشت و این آرامش محقق نخواهد شد مگر با کفایت ساعات مطالعه و اطمینان شما از به پایان رساندن مطلوب مطالعه منابع موردنظر .

خاتمه :

در این یادداشت عوامل مهم در عدم موفقیت داوطلبان در آزمون کارشناسی ارشد را مورد بررسی قرار دادیم . مطمئن باشید این عوامل بیش از ۸۵ درصد دلایل ناکامی و شکست را تشکیل می دهند . بنابراین عقل سلیم حکم می کند در فاصله حدود ۵۰ روز تا زمان برگزاری آزمون وکالت ، نهایت تلاش خودرا صرف برطرف ساختن این موانع و عوامل مخرب باشیم . در پایان ذکر چند نکته ضروری به نظر می رسد :

۱- با اعتقاد و اعتمادبه نفس بالا با هدف قبولی و کسب رتبه ی مطلوب مطالعه کنید .

۲- برنامه مطالعاتی خود را براساس توانایی های شخصی و علمی خود منطبق و هماهنگ سازید .

۳- به ازای هر ۶۰ دقیقه مطالعه ، حتما ۱۵ دقیقه استراحت نمایید .

۴- از مطالعه در ساعت ۱۲ شب تا ۵ صبح جدا خودداری کنید .

۵- مطالب مهم یا کلیدی هر درس یا قانون مربوطه را علامتگذاری یا حاشیه نویسی یا یادداشت برداری نمایید .

۶- با دوستان موفق و باسواد خود ، بیشتر مراوده داشته باشید .

۷- در طول روزهای مطالعه ، خاطرات و رویاهای زیبای زندگی خود را مرور نمایید .

۸- از افراد مایوس ، ناامید ، سهل انگار و مسوولیت ناپذیر فاصله بگیرید .

۹- برای عملکرد خوب و مثبت خود پاداش درنظر بگیرید و بالعکس برای غفلت و سهل انگاری های خود جریمه سخت معین کنید.

۱۰- با خانواده خود بیشتر معاشرت نمایید و آنها را در جریان فعالیت ها و اقدامات خود قرار دهید .

۱۱- هرگاه خسته ، مایوس ویا ناامید شدید ، اتفاقات و خاطرات خوب زندگی خودرا به یاد آورید و مطمئن باشید هیچ غیرممکنی وجود ندارد .

۱۲- بدانید موفقیت و قبولی شما در آزمون کارشناسی ارشد دارای آثار فردی ، خانوادگی ، اجتماعی ، شغلی و اقتصادی است . پس تمام توان و انرژی خودرا معطوف تحقق این امرمهم نمایید .    

۱۳ – عملکرد مثبت شما در روزهای آینده به نوعی بیانگر توانایی های فردی و شخصی شما خواهد بود . سعی کنید چهره قوی و ماندگاری را از خود به جای بگذارید .

۱۴- در مسیر موفقیت خیلی از دیگران متوقع نباشید و تلاش کنید ، بار مسوولیت را به تنهایی حمل نمایید .

۱۵- خودرا از پیش باخته و شکست خورده ندانید . اعمال و رفتارهای شما تا روز آزمون کارشناسی ارشد می تواند احتمال موفقیت شما را به تدریج افزایش دهد . پس آنچه در توان دارید ، برای موفقیت خود بگذارید و مطمئن باشید زحمات و تلاش های شما بی نتیجه نخواهد ماند .

 

موفق باشید

محمد فرجی

 مدیر مؤسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه

۲۴/ ۱۲ /۹۴

 

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.6 + 2 ؟

  • محمد فرجی درتاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۷

    با سلام
    منابع هر درس به صورت جداگانه در سمت راست سایت آمده است.

  • marzieh ghassemy درتاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۶

    salam aghaye faraji.mishe manabe arshade tejarate beinolmelal ra bezanid.ba tashakor.