تصویر ثابت

نفرات برتر
۹۴ دوشنبه ۲۴ اسفند

به نام خدا

امروز سومین جلسه ی کلاس حقوق جزا

روز دوشنبه (۲۴ اسفند) سومین جلسه ی کلاس حقوق جزا عمومی و اختصاصی آقای عباس کریم نژاد در ساختمان میرداماد برگزار خواهد شد. علاقمندان جهت ثبت نام و شرکت در این کلاس ها می توانند با شماره تلفن های ۳- ۸۸۲۰۲۳۷۲ تماس حاصل فرمایند.

موسسه طرح نوین اندیشهبه کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.3 - 5 ؟