تصویر ثابت

نفرات برتر
۹۴ چهارشنبه ۱۹ اسفند

تهران – ایرنا – موضوع نوروز در تمدن های همسایه ایران در نشست علمی نوروز، صلح،
مورد بررسی تطبیقی قرار گرفت.

به گزارش روز چهارشنبه گروه فرهنگی ایرنا، از روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، این نشست به دبیری علمی علیرضا حسن زاده رئیس پژوهشکده مردم شناسی برپا شد.
در این نشست مقاله مشترک علیرضا حسن زاده و علی فلسفی درمورد فرشته « خاتون چهارشنبه» در دو فرهنگ گیلان و آذربایجان تحلیل و بررسی شد.
هوشنگ عباسی، آیین های نوروزی در گیلان و مضامین گوناگون آن در سنت هایی چون نوروز خوانی، آهو چرمه، رایچره، عروس کوله و …. را مطرح کرد.
فرزانه عطابخش، مقاله خود را در رابطه با فرهنگ عمومی و تمبر و تأثیر نوروز بر تمبر در صد سال اخیر مورد بررسی قرار داد.
محمدرضا رضایی نیز در سخنرانی خود به بررسی تطبیقی نوروز در تمدن های همسایه ایران، بین النهرین و هند پرداخت و مضامین فلسفی آن را شامل توجه به صلح و نوزایی دانست.

** نوروز، تنوع فرهنگ و راز تاریخ
نشست علمی نوروز، صلح و ابعاد فلسفی و معنایی از سری نشست های علمی همایش ملی نوروز، میراث صلح، نیز تشکیل شد.
در این نشست، نخست مهرداد ملک زاده، سخنرانی خود را با نام، نوروز آزمون مغانه ارائه کرد.
سعید خال نیز به بحث در رابطه نوروز با شعر حافظ پرداخت و نوروز را یکی از مضامین فلسفی و غنی سازنده شعر و غزل حافظ دانست.
محمود جنیدی جعفری و وحید رشید پور، سخنرانان دیگری بودند که به بررسی تشابهات نوروز در ایران و ارمنستان توجه کردند.
آنها نوروز و آیین های آن را برخوردار از غنای زیاد آئین ها مهم وفرهنگ ارمنستان دانستند.
مریم پهلوان شریف نیز، به عنوان سخنران آخر، به بررسی نمادهای موجود در خوان نوروزی زرتشتیان پرداخت.
همایش ملی نوروز، میراث صلح توسط پژوهشکده مردم شناسی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری روزهای هفدهم و هجدهم اسفند ماه برگزار شد.به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.3 - 7 ؟