تصویر ثابت

نفرات برتر
۹۴ سه شنبه ۱۸ اسفند

به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، الهیاری رییس شعبه دوم دادگاه عالی انتظامی قضات گفت: هیات ممیزی از قضات عالی رتبه دادگستری تشکیل شده و وظیفه اش بررسی سوابق قضاتی است که درخواست تغییر سمت قضایی دارند.

وی افزود: براین اساس اسامی، تحصیلات و سوابق این قضات به هیات ممیزی اعلام می شود و این هیات پرونده قضات را با توجه به تخصص افراد مطالعه می کنند.

این قاضی دادگستری تصریح کرد: در حقیقت پیش از آنکه جلسات هیات ممیزی تشکیل شود، پرونده ها در اختیار قضات هیات  قرار می گیرد تا در فرصت کافی سوابق مطالعه شود و در نهایت اعلام می کنیم که آیا این قاضی توان کار در تصدی مورد تقا ضا را دارد و یا درخواست وی مورد پذیرش نیست.

رییس شعبه دوم دادگاه عالی انتظامی قضات با اشاره به اینکه اساس کار هیات ممیزی بروی توان علمی قضات است، افزود: در این جلسات سوابقی که از قضات به دست می آید، ماندگار است و به شکل هیات بروی نتایج آن بحث و تبادل نظر می شود.

وی افزود: جلسات به صورت هفتگی برگزار می شود و به عقیده من برگزاری این جلسات نتایج بسیار خوبی از جمله اعلام وضعیت علمی قضات، دقت قاضی در زمان صدور رای، اگاهی دستگاه قضایی از نقاط ضعف، طراحی نیازهای جدید آموزشی براساس نتایج  کسب شده و تسریع در روند برگزاری دوره های آموزشی می شود.به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.1 - 6 ؟