تصویر ثابت

نفرات برتر
۹۴ دوشنبه ۱۷ اسفند

به نام خدا

بخش های جدید سایت

از روز دوشنبه ( ۱۷ اسفند) ، بخش های جدیدی به سایت طرح نوین اضافه می شود . این بخش ها اختصاص به اخبار ورزشی، فرهنگی و هنری و خانه ی آموزش حقوق دارد که امیدواریم مورد استقبال کاربران محترم قرار بگیرد .

موسسه طرح نوین اندیشهبه کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.10 + 5 ؟