تصویر ثابت

نفرات برتر
۹۴ یکشنبه ۱۶ اسفند

به گزارش عصر یکشنبه گروه فرهنگی ایرنا، مجموعه تئاتر شهر که چهار نمایش را روی صحنه دارد در دو هفته ۹۰۱۱ تماشاگر داشته است.
نمایش چمدان به کارگردانی فرهاد آییش در تالار اصلی این مجموعه در ۲۰ اجرا ۵۶۹۰ تماشاگر داشت که ۳۹۱۶ بلیت تمام بها، ۵۷۷ بلیت نیم بها، ۴۰۰ بلیت تخفیف دار و ۷۹۷ بلیت مهمان را شامل می شود؛ فروش آن تا ۱۳ اسفند ماه جاری به رقم یک میلیارد و ۵۶۱ میلیون و ۸۲۵ هزار ریال رسید.
در تالار چهارسو نیز نمایش دیوان غربی شرقی به کارگردانی محسن حسینی در ۲۵ اجرای خود ۱۷۲۴ تماشاگر داشته که ۵۹۷ بلیت تمام بها، ۲۷ بلیت نیم بها، ۱۱۰۰ بلیت مهمان برای آن صادر شده است؛ فروش گیشه این نمایش ۱۶۲ میلیون و ۱۰۰ هزار ریال اعلام شده است.
نمایش کپن به کارگردانی جواد روشن نیز در ۲۴ اجرا ۹۹۷ تماشاگر داشته که برای آن ۶۶۰ بلیت تمام بها، ۳۱ بلیت نیم بها ، ۲۴ بلیت تخفیف دار و ۲۸۲ بلیت مهمان ارائه شده است. فروش گیشه «کپن» تا ۱۵ اسفند ماه جاری ۱۰۴ میلیون و ۲۰۵ هزار ریال بوده است.
نمایش گنجفه به کارگردانی نوشین تبریزی که در تالار سایه روی صحنه است نیز در ۲۳ اجرا ۶۰۰ تماشاگر داشته و برای آن ۲۵۴ بلیت تمام بها، ۳۱ بلیت نیم بها، ۵ بلیت تخفیف دار و ۳۱۰ بلیت مهمان ارائه شده است؛ رقم فروش این نمایش ۴۱ میلیون و ۲۵ هزار ریال اعلام شده است.
تماشاخانه سنگلج نیز که دو نمایش خاطرات هنرپیشه نقش دوم و مرگ یزدگرد از نوشته های بهرام بیضایی را در حال اجرا داشت تا نیمه اسفند ماه جاری میزبان ۱۳۶۷ تماشاگر بود.
نمایش هنرپیشه نقش دوم کار افشین زمانی از ۲ اسفند تا ۱۴ اسفند میزبان ۱۰۷۵ تماشاگر بوده که ۶۹۹ بلیت تمام بها، ۲۲ بلیت نیم بها، ۲۰۲ بلیت تخفیف دار و ۱۵۲ بلیت مهمان برای این نمایش ارائه شده و فروش آن به رقم ۱۲۴ میلیون و ۱۶۵ هزار ریال رسید.
نمایش مرگ یزدگرد به کارگردانی سهیل بابائی را نیز در مدت زمان اعلام شده ۲۹۲ تماشاگر دیده اند؛ برای این نمایش ۱۴۵ بلیت تمام بها، ۲ بلیت نیم بها، ۲۵ بلیت تخفیف دار و ۱۲۰ بلیت مهمان ارائه شده است. مبلغ گیشه این نمایش ۲۴ میلیون و ۴۱۷ هزار ریال اعلام شده است.
خانه نمایش اداره تئاتر نیز که نمایش با من حرف نمی زنی چرا به کارگردانی هما پریسان را روی صحنه دارد از ۴ تا ۱۴ اسفند ۱۳۸ تماشاگر داشته است.
تالار هنر نیز که دو نمایش یک سیب برای دو نفر به کارگردانی حمید ملاحسینی و گیسوانی برای پرواز به کارگردانی روشنک کریمی را روی صحنه دارد از ۲ تا ۱۴ اسفند میزبان ۱۴۴۹ تماشاگر بوده است.
نمایش یک سیب برای دو نفر تا ۱۴ اسفند برای ۶۷۰ تماشاگر اجرا شده که ۲۰۴ بلیت تمام بها، ۱۹۲ بلیت نیم بها و ۲۷۴ بلیت میهمان را شامل می شود؛ فروش این نمایش ۳۶ میلیون ریال اعلام شده است.
بر اساس گزارش روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی، نمایش گیسوانی برای پرواز نیز برای ۷۷۹ تماشاگر روی صحنه رفته که ۲۸۸ بلیت تمام بها، ۱۹۰ بلیت نیم بها، ۲۹۷ بلیت مهمان برای این نمایش ارائه شده است؛ فروش این نمایش ۴۵ میلیون و ۹۶۰ هزار ریال اعلام شده است.به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.1 - 10 ؟